Nebuďte na to sami!

SPONA - Síť pomoci a podpory na Chrudimsku

Adiktologická služba registrovaná jako zdravotnické zařízení (0)

Ambulantní péče pro děti a dorost (0)

Asistovaný kontakt (0)

Diagnostický ústav (0)

Psychiatrická péče pro děti a dorost (0)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (0)

Speciálně pedagogická centra (0)

Terapeutické komunity (0)

Tísňová péče (0)

Týdenní stacionáře (0)

Výchovně rekreační tábory pro děti (0)

Výchovný ústav (0)

Zařízení sociálně výchovné činnosti (0)

Nástěnka