Aktuální informace - CORONA pomoc - naleznete na tomto odkazu ZDE.

Nebuďte na to sami!

SPONA - Síť pomoci a podpory na Chrudimsku

Adiktologická služba registrovaná jako zdravotnické zařízení (0)

Ambulantní péče pro děti a dorost (0)

Asistovaný kontakt (0)

Speciálně pedagogická centra (0)

Svépomocné skupiny (0)

Terapeutické komunity (0)

Tísňová péče (0)

Týdenní stacionáře (0)

Úřad práce (0)