Nebuďte na to sami!

SPONA - Síť pomoci a podpory na Chrudimsku

Adiktologická služba registrovaná jako zdravotnické zařízení (0)

Ambulantní péče pro děti a dorost (0)

Asistovaný kontakt (0)

Diagnostický ústav (0)

Dům s byty zvláštního určení (0)

Psychiatrická péče pro děti a dorost (0)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (0)

Speciálně pedagogická centra (0)

Terapeutické komunity (0)

Tísňová péče (0)

Týdenní stacionáře (0)

Úřad práce (0)

Zařízení sociálně výchovné činnosti (0)

Nástěnka