SKP-CENTRUM, o.p.s.

Poslání organizace:

Posláním organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Na trhu sociálních služeb působíme od roku 1992. Tradice zavazuje.

Kontakt:

Iveta Nezvalová
info (zavináč) skp-centrum.cz
464 629 618
https://www.skp-centrum.cz

Zobrazit PDF
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí
Iveta Nezvalová
info (zavináč) skp-centrum.cz
464 629 618