Seznam karet služeb (2)

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší, hovořícím českým jazykem, základní a případně i zcela anonymní a bezplatnou podporu a p...

SOPRE CR o. p. s.

Tovární ulice 1114, Chrudim

Noclehárna

Noclehárna poskytuje každý den v roce osobám bez přístřeší základní pomoc a podporu při řešení jejich aktuální životní situace možností okamžitého...

SOPRE CR o. p. s.

Tovární 1114, Chrudim