Pečovatelská služba Nasavrky

Pečovatelská služba Nasavrky

Popis poskytované služby:

Pečovatelská služba Nasavrky je podporou občanům našeho města a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu své nemoci nebo zdravotního postižení a stali se tak závislými na pomoci druhých. Pečovatelská služba Nasavrky pomáhá občanům žít plnohodnotný život s určitou formou pomoci a podpory v soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle žít navyklým způsobem života ve svých domácnostech a zachovali si přirozené vazby na své blízké a přátele. Pečovatelská služba usnadňuje uživatelům i pečujícím každodenní zvládání péče.

Pro koho je služba určena:

senioři osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi Našich služeb mohou využít občané Nasavrk a okolí, kteří žijí ve své domácnosti a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního stavu, čímž se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc a podporu jim nemůže rodina ani nikdo jiný zajistit.

V čem je služba originální:

Pečovatelská služba Nasavrky je terénní sociální službou poskytovanou v domácnostech uživatelů na území města Nasavrky a v jeho místních částech (Nová Ves, Podlíšťany, Drahotice, Libáň, Ochoz, Březovec, Obořice), dále v okolních obcích v rámci obvodu pověřeného úřadu Ctětín, České Lhotice, Hodonín, Horní Bradlo, Krásné (dle dohod s jednotlivými obcemi, případně v dalších obcích (dle potřebnosti). Běžná provozní doba je v pracovní dny od 7 do 15.30h, v pracovních dnech je prodloužena do 18h díky pečovatelkám na dohodu o provedení práce. Pečovatelská služba má své zázemí v dome s pečovatelskou službou. Zřizovatelem domu je město Nasavrky. Byty jsou určeny občanům, především seniorům a osobám se zdravotním pojištěním, kteří potřebují pečovatelskou službu a využívají ji z důvodu snížené soběstačnosti vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
Nasavrky
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
Ctětín
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
České Lhotice
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
Horní Bradlo
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
Krásné
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
Hodonín
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Lze poskytnout službu po individuální domluvě
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) - Upřesnění: v rámci doprovodu klienta na veřejné instituce
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací - Upřesnění: v rámci doprovodu klienta na veřejné instituce
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Rodina a děti
  • pomoc pečujícím osobám - Upřesnění: Podpora rodičů při péči o děti
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • dovoz stravy - Upřesnění: Zahrnuje objednání stravy u nasmlouvaného dodavatele. Pečovatelská služba zajišťuje dovážku oběda pro klienty v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje i pomoc s podáním dovezené stravy.
  • zajištění nákupu potravin
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
  • zajištění možností stravování - Upřesnění: Zahrnuje předání kontaktu na místní dodavatele stravy.
  • poskytnutí jednoduchého jídla (polévka,...) - Upřesnění: Zahrnuje pomoc s přípravou jídla z vlastních surovin klienta u něj v domácnosti.
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: v rámci doprovodu klienta
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • doprovody k lékaři
  • dohled při užívání léků
Regina Losenická, vedoucí sociálního odboru městského úřadu Nasavrky
losenicka (zavináč) nasavrky.cz
469 669 311, 607 676 773

Poslední aktualizace: 04.02.2022 10:43