Oblastní charita Pardubice

Poslání organizace:

Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Organizace se tak řídí touto myšlenkou při každodenní práci, kdy poskytuje služby především lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Kontakt:

Marie Hubálková
hubalkova (zavináč) charitapardubice.cz
777 736 015
https://pardubice.charita.cz/o-nas/

Zobrazit PDF