Charitní odlehčovací služby Červánky - Pardubice

Charitní odlehčovací služby Červánky - Pardubice

Popis poskytované služby:

Posláním Červánků je poskytovat pobytovou sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.

Pro koho je služba určena:

Sociální služba Červánky je poskytována osobám starším 19 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny. V případech hodných zřetele lze poskytnout sociální službu osobám, které splňují převážnou většinu podmínek okruhu osob, kterým je služba určena.

V čem je služba originální:

Cílem sociální služby: • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí • dosáhnout možnosti zajištění odpočinku, zajištění osobních záležitost a načerpání sil pro osobu, která běžně pečuje o klienta

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
V Ráji 786, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

9

 • Bydlení
  • poskytnutí odlehčovacího bydlení (služby)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • možnost se vysprchovat, umýt
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,...
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • poskytnutí celodenní stravy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • zajištění možností stravování
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
Bc. Robert Vítek
rvitek (zavináč) charitapardubice.cz
735 726 954

Poslední aktualizace: 10.01.2022 06:37