Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis poskytované služby:

posláním služby je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se na řešení této situace, a zároveň pomáhat vytvořit podmínky pro příznivý vývoj dítěte. Cílit k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní rodině. Podporovat rodiče ve vytváření bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a péči o děti. Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů.

Pro koho je služba určena:

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí. Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

V čem je služba originální:

bezplatné právní poradenství, bezplatná terapeutická pomoc

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Češkova 1247, Pardubice,530 02
 • Po, Út, St, Čt, Pá - po předchozí domluvě
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 18:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • komunikace o způsobech zvládání strachu
 • Bydlení
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • poskytnutí bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
 • Domácnost
  • zapůjčení drobného vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc s obstaráváním financí na kauci, nábytek, na zaplacení školky,….
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při provádění finančních operací
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
 • Krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Nocleh
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z využití noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
 • Oblečení
  • poskytnutí oděvů ze sociálního šatníku
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
  • podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí
 • Právo
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
 • Rodina a děti
  • dohled nad dodržováním očkovacího kalendáře
  • dohled nad péčí o děti do 1 roku
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
  • pomoc při sestavování návrhu úpravy péče o nezletilé dítě
  • pomoc při sestavení návrhu na úpravu výživného pro nezletilé dítě
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
  • organizace rodinných konferencí
  • svolání rodinné či případové konference
  • podpora rodičů při samostatném soužití
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • úprava styku s dítětem
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • zajištění možností stravování
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
 • Volný čas
  • nabídka zájmových kroužků
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Výchova
  • podpora rozvoje osobnosti
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • předškolní příprava
  • předcházení rizikovému chování
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • poradenství pro rodiny v období puberty
 • Vzdělávání
  • pomoc s dopravou do školy,…
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
  • poskytnutní doučování
  • posuzování školní zralosti
  • nabídka vzdělávacích seminářů
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s hledáním doučování
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Závislosti
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • práce s rodinou závislého
  • pomoc s následky užívání návykových látek a závislostního chování
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
 • Zdraví
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
  • prevence psychosomatických chorob
  • podpora zdravého životního stylu
  • doprovody k lékaři
  • prevence infekčních onemocnění
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
Zdarma
PhDr. Karolína Rumlová
ksilarova (zavináč) charitapardubice.cz
777 296 826

Poslední aktualizace: 10.01.2022 06:36