Charitní odlehčovací služby Červánky

Charitní odlehčovací služby Červánky

Popis poskytované služby:

Posláním Červánků je poskytovat stravu a péči osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje tak, aby se život klientů blížil jejich běžnému způsobu života, na který jsou zvyklí z domácího prostředí.

Pro koho je služba určena:

Sociální služba Červánky je poskytována osobám starším 19 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny.

V čem je služba originální:

Cílem sociální služby je: • dosáhnout možnosti zajištění odpočinku, zajištění osobních záležitostí a načerpání sil pro osobu, která běžně pečuje o klienta • klient, který má na základě individuálního přístupu zajištěny své potřeby • klient, kterému je poskytována péče v oblastech, které si sám určí

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Devotyho 1, 530 02 Mikulovice
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • možnost se vysprchovat, umýt
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
 • Oblečení
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Strava
  • zajištění možností stravování
  • poskytnutí celodenní stravy
  • pomoc při přípravě stravy
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Zdraví
  • podpora zdravého životního stylu
  • doprovody k lékaři
Jana Komárková
jkomarkova (zavináč) charitapardubice.cz
730 529 527

Poslední aktualizace: 10.01.2022 06:37