Český červený kříž

Poslání organizace:

Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost.

Kontakt:

Vratislav Příhoda
info (zavináč) cckchrudim.cz
602 173 278
http://www.cckchrudim.cz

Zobrazit PDF
Městský park 274, 53701 Chrudim, Chrudim IV
Vratislav Příhoda
info (zavináč) cckchrudim.cz
602 173 278