Seznam karet služeb (2)

Pro zdraví duše

Hlavní aktivitou projektu je vytvoření podpůrné sítě pro děti a mládež do 18 let prostřednictvím působení multidisciplinárního týmu (MDT) ve spolup...

EDDA, z.ú.

Chrudim

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Posláním sociální služby je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde...

Rodinné Integrační Centrum z. s.

Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice