Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Popis poskytované služby:

Posláním sociální služby je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 7 do dovršených 18 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Specializované a odborné poskytování služby rodinám dětí s poruchami autistického spektra (jediná takto specializovaná SAS v Pardubickém kraji).

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
 • Po, St, Čt, Pá - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • Út - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, St, Čt, Pá - 7:30 - 16:00; v jiný čas dle individuální domluvy
 • Út - 7:30 - 16:00; v jiný čas dle individuální domluvy
 • So, Ne - Zavřeno
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Zaměstnání (práce)
  • nácvik pracovních dovedností
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • nabídka vzdělávacích seminářů
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
  • podpora školy v oblasti náročného chování žáků
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
 • Doklady
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
 • Rodina a děti
  • pomoc pečujícím osobám
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
Zdarma
Hana Janiková
info (zavináč) ric.cz
739 025 071
https://www.ric.cz/obsah/sas

Poslední aktualizace: 08.02.2024 08:35