Psychické násilí na dětech

20.02.2023

Dnes již většina z nás ví, že fyzické tresty dětem nic dobrého nepřinášejí. Jako milující rodiče se jich tedy snažíme vyvarovat a hledáme jiné možnosti výchovy. Často však, více či méně vědomě nebo i zcela nevědomě, děláme ve své podstatě totéž. Často však navíc s pocitem oprávněnosti, láskyplnosti, s odvoláním se na potřebu „dobře vychovat dítě“.

 

Psychické tresty jako forma psychického násilí mají však na dítě stejně devastující vliv jako fyzické trestání. Vždy dochází k ohrožení duševního vývoje, a to i přesto, že na dítěti na první pohled nic zvláštního nepozorujeme. Důsledky se velmi často objeví až v dospělosti, a to ve formě problémů v osobních i pracovních vztazích, partnerských a rodičovských rolích i dalších sociálních kontaktech.

Co vše tedy je psychické násilí? Na co je dobré dávat při výchově pozor? Nejčastější formy psychického násilí na dětech:

 1. Častá kritika, vulgarita při komunikaci s dítětem, stálé trestání
  Slovní agrese, kritické promluvy, upozorňování na chyby bez současného ocenění, patří sem ale i odmítavé a ponižující jednání s dítětem na veřejnosti.
 2. Ponižování a zesměšňování
  Výsměch za neúspěch, zesměšňování za jeho přirozené projevy chování, případně normální projevy emocí (smutek, lítost, rozrušení, strach…), ale i tzv. „nálepkování“ – např.: „Ty jsi takový strašpytel.“, „No jo, náš uplakánek.“
 3. Vyhrožování, záměrné vyvolávání strachu
  Strach nedovoluje dítěti jednat podle své svobodné vůle, je pod neustálým tlakem dospělého.
 4. Vyhrůžky opuštěním či zvětšování psychické vzdálenosti mezi dítětem a rodičem
  Patří  sem i běžně používané věty typu: „Přijď, až budeš hodný.“, „Jestli se nepřestaneš vztekat, půjdu pryč.“ , „Když budeš zlobit, odnese tě čert.“
 5. Frustrování potřeb dítěte
  Domácí vězení, ale i znemožnění kontaktu s vrstevníky nebo dalšími rodinnými příslušníky.
 6. Trestání mlčením, nekomunikací, nevšímavostí ze strany rodiče
  Dítě prožívá frustraci a strach ze ztráty vztahu s blízkou osobou.
 7. Řvaní, vulgarita, křik
  Křik je pro děti známkou nebezpečí, čemuž odpovídá i jejich prožitek. Děti obecně nemají rády, i když  jen dospělý zvýší hlas, když je naléhavější.
 8. Přetěžování dítěte
  Např. domácími povinnostmi, péčí o sourozence nebo vyžadováním péče o rodiče, ale i požadavkem na excelentní školní výkony, přetěžování zájmovými činnostmi apod.
 9. Neustálé srovnávání s jinými dětmi, výčitky, obviňování
  To vše je pro dítě velmi deprivující a vede k narušení sebedůvěry.
 10. Vystavování dítěte vážným domácím konfliktům nebo nepřiměřené zátěži v souvislosti s rozvodem rodičů
  Velmi často si rodiče z dítěte dělají spojence nebo svědka událostí, případně si spolu rodiče skrz dítě vyřizují své účty a léčí svá zranění.
 11. Nízký skutečný zájem o dítě v důsledku vysoké zaměstnanosti rodičů
  Často kompenzován vysokým materiálním standardem.
 12. Zanedbávající výchova
  Nezájem o duševní a tělesné zdraví dítěte, nezájem o jeho výchovu, vzdělání, potřeby.

 

Pokud jste sami sebe při čtení těchto řádků „nachytali“, nebo jste se začali proklínat a jste zděšeni, ráda bych vás uklidnila a podpořila. Žádný rodič není dokonalý. Buďte k sobě shovívaví, ale nepřestaňte být pozorní. Citlivost k potřebám dítěte a poctivá vlastní sebereflexe je dobrou prevencí.

 

PhDr. Pavlína Hlaváčová
psycholog a dětský terapeut