Seznam karet služeb (1)

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší, hovořícím českým jazykem, základní a případně i zcela anonymní a bezplatnou podporu a p...

SOPRE CR o. p. s.

Tovární ulice 1114, Chrudim