Seznam karet služeb (1)

Tlumočnické služby

Posláním online tlumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa, o.p.s je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osob...

Tichý svět, o.p.s.

Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice