Fond ohrožených dětí - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

Poslání organizace:

Poslání spolu Fond ohrožených dětí je pomoc dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu v institucionální nebo náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřeného jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Kontakt:

Iva Štaffová
klokanek.pardubice (zavináč) fod.cz
724 667 643
http://www.fodpardubice.cz

Zobrazit PDF

Poskytované služby

Nerudova 880, 530 02 Pardubice
Iva Štaffová
klokanek.pardubice (zavináč) fod.cz
724 667 643