Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poslání organizace:

Organizace pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v České republice. Poskytuje jim všestrannou podporu při řešení nové, nepříznivé životní situace. Pomáhá rodičům či pečujícím osobám naučit se komunikovat se svými dětmi, aby všichni mohli žít běžný způsobem života a děti měly rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do většinové slyšící společnosti. Mezi základní cíle organizace patří – obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů, přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením, pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení, usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti, zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

Kontakt:

Jana Fenclová
detskysluch (zavináč) detskysluch.cz
235 517 313
http://www.tamtam.cz/

Zobrazit PDF
Hábova 1571/22, 15500 Praha, Stodůlky
Jana Fenclová
detskysluch (zavináč) detskysluch.cz
235 517 313