Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Popis poskytované služby:

Služba je poskytována rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, čímž pomáhá zvládat náročnou životní situaci. V rodině je podporován rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 od 18 let, rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové a rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem).

V čem je služba originální:

Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny
 • Po, Út, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • St, Čt - 09:00 - 18:00

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: základní a odborné sociální poradenství
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
 • Rodina a děti
  • pomoc pečujícím osobám - Upřesnění: Individuální konzultace ambulantní i v domácím prostředí, skupinová setkávání rodičů s dětmi, podpůrná rodičovská skupina pod vedením psychoterapeuta, rozvoj komunikačních dovedností.
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) - Upřesnění: Podpora v rozvoji komunikace (řeč, znakový jazyk, AAK), nabídka besed s odborníky, pravidelná řízená skupinová setkávání rodičů s dětmi dle věkové kategorie.
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek - Upřesnění: př. nácvik na audiometrické vyšetření dítěte
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
  • pomoc a podpora pečujícím osobám - Upřesnění: např. podpůrná rodičovská skupina pod vedením psychoterapeuta
  • doprovody a tlumočení z důvodu postižení - Upřesnění: Doprovod k lékaři, na úřady, do vzdělávacích institucí, zprostředkování bezbariérové komunikace.
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: např. při pravidelných skupinových setkáních rodin s dětmi dle věku dítěte, řízené programy pro děti, vzdělávací akce a besedy. Zprostředkování kontaktů.
  • nácvik sociálních dovedností - Upřesnění: Např. při řízených skupinových setkáních rodin s dětmi - příprava na nástup do MŠ, rozvoj sociálních dovedností.
 • Výchova
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: např. při řízených skupinových setkáních rodin s dětmi. Rozvoj komunikace (řeč, znakový jazyk, znak do řeči, AAK), motorických dovedností, podpora vztahu rodič - dítě....
 • Vzdělávání
  • poskytnutí doprovodu do školy - Upřesnění: Doprovod do MŠ, ZŠ, nabídka interaktivních programů o světě sluchového postižení pro MŠ a ZŠ se zařazenými dětmi se sluchovým postižením
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře) - Upřesnění: např. MŠ a ZŠ v regionu, speciální školy pro žáky se sluchovým postižením
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
Zdarma
Romana Procházková
saspardubice (zavináč) tamtam.cz
722 461 245

Poslední aktualizace: 03.02.2022 16:27