Domov sociálních služeb Slatiňany

Poslání organizace:

Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Posláním služby je vytvoření příjemné rodinné atmosféry, která bude napomáhat k rozvíjení individuality každého uživatele a motivovat jej ke spolupodílení se na životě komunity. Přitom poskytnout takovou míru podpory, která zachovává a rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatelů a může snižovat závislost na poskytované službě.

Kontakt:

Miroslav Kubín - ředitel
posta (zavináč) dss.cz
469 681 461 - 3
http://www.dss.cz/cs/

Zobrazit PDF