Domov sociálních služeb Slatiňany - Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov sociálních služeb Slatiňany - Domov pro osoby se zdravotním postižením

Popis poskytované služby:

Služba je určena osobám ve věku od 3 let se středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým anebo s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. DSS Slatiňany rovněž poskytuje službu výkonu ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Prioritně jsou přijímání zájemci o službu s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje, nebo ti, kteří mají prokazatelné vazby na osoby blízké žijící v Pardubickém kraji a jejichž akutní nepříznivou životní situaci nelze zajistit vhodnějším způsobem

Pro koho je služba určena:

Osoby ve věku od 3 let se středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým anebo s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. DSS Slatiňany rovněž poskytuje službu výkonu ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením

V čem je služba originální:

DSS Slatiňany je transformované zařízení poskytující sociální služby ve většině případů v bezbariérových domech, které jsou součástí běžných rodinných zástaveb.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Klášterní 795, 841, 842, 843, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Švermova 844, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Vítězství 115, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Škrovád – Souběžná 179, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Škrovád 178, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Presy 887, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Zaječice 379, 538 35 Zaječice
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Presy 1115, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Hasičská 1425, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Vaňkova 648, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Obce Ležáků 859, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Medlešice 224, 538 31 Medlešice
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Lány 108, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Bylany 152, 538 01 Bylany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Staré Jesenčany 135, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

230

 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Bydlení
  • poskytnutí bydlení - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • zapůjčení drobného vybavení domácnosti - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při provádění finančních operací - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění denní hygieny - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při nastavení režimu dne - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,… - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • možnost se vysprchovat, umýt - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,… - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,... - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • nácvik péče o oblečení - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Péče o dospělého
  • péče o dospělého v ústavním zařízení - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Sociální dávky
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • poskytnutí doprovodu na úřady - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • nácvik sociálních dovedností - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Strava
  • zajištění nákupu potravin - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí celodenní stravy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při dodržování zdravé výživy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při přípravě stravy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • zajištění možností stravování - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Volný čas
  • nabídka zájmových kroužků - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s přípravou na nástup do školy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí doprovodu do školy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s dopravou do školy,… - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s domácí přípravou do školy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při ukončení pracovního poměru - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • nácvik pracovních dovedností - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Zdraví
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • zprostředkování psychologické pomoci - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • zprostředkování psychiatrické pomoci - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • dohled při užívání léků - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • doprovody k lékaři - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • podpora zdravého životního stylu - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
 • Právo
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při podání návrhů k soudu - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při uplatňování občanských práv - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
  • pomoc při vyplňování formulářů - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem.
 • Krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany nebo pro zájemce o poskytované sociální služby v DSS Slatiňany.
  • pomoc při řešení krizové situace - Upřesnění: Pro klienty služby DOZP v DSS Slatiňany.
Miroslav Kubín, Martina Hurtová, Lucie Kovaříková
dss (zavináč) dss.cz
469 681 461, 736 752 177
http://www.dss.cz

Poslední aktualizace: 12.02.2024 10:16