Domov sociálních služeb Slatiňany - Chráněné bydlení

Domov sociálních služeb Slatiňany - Chráněné bydlení

Popis poskytované služby:

Podstatou této služby je poskytovat lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít podporu pracovníka dle individuálních potřeb každého z uživatelů. V průběhu poskytování služby je kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z uživatelů.

Pro koho je služba určena:

Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 18-80 let, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, uplatňování práv, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů

V čem je služba originální:

Služba je poskytována v běžné zástavbě, také např. v bytech, které jsou součástí běžného bytového domu.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Vítězství 115, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Nádražní 364, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Václavská 1085, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Václavská 1087, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Na Špici 1130, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h
Podkopanický mlýn 1135, 537 01, Chrudim II
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

28

 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • komunikace o způsobech zvládání strachu - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Bydlení
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí chráněného bydlení - Upřesnění: Pro žadatele z pardubického kraje případně pro žadatele z jiných krajů s vazbami na pardubický kraj.
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny) - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • zapůjčení drobného vybavení domácnosti - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • nácvik péče o domácnost - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při provádění finančních operací - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) - Upřesnění: Zprostředkuje sociální pracovnice DSS Slatiňany pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany, a to v součinnosti s opatrovníkem klienta.
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při nastavení režimu dne - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,… - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Oblečení
  • nácvik péče o oblečení - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,… - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,... - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí doprovodu na úřady - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníky.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany, ve spolupráci s opatrovníky.
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • nácvik sociálních dovedností - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při dodržování zdravé výživy - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • předcházení rizikovému chování - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Vzdělávání
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při ukončení pracovního poměru - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • nácvik pracovních dovedností - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při hledání zaměstnání - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při udržení se na trhu práce - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • zprostředkování psychiatrické pomoci - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • doprovody k lékaři - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • podpora zdravého životního stylu - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • zprostředkování psychologické pomoci - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • dohled při užívání léků - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při uplatňování občanských práv - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při podání návrhů k soudu - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany, případně zájemců o poskytnutí sociálních služeb.
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) - Upřesnění: Pro klienty chráněného bydlení v DSS Slatiňany.
Miroslav Kubín, Martina Hurtová, Lucie Kovaříková
posta (zavináč) dss.cz
469 681 461
http://www.dss.cz

Poslední aktualizace: 25.01.2022 14:20