Domov sociálních služeb Slatiňany - Denní stacionář

Domov sociálních služeb Slatiňany - Denní stacionář

Popis poskytované služby:

Posláním této služby je poskytnout pravidelnou ambulantní službu lidem, o které je jinak pečováno v rodinách v přirozeném prostředí a jejich pečovatelům vytvořit prostor pro ostatní aktivity.

Pro koho je služba určena:

Služba je poskytována osobám ve věku 3 - 80 let s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto zdravotních postižení.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 06:00 - 16:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění denní hygieny - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • možnost se vysprchovat, umýt - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • nácvik sociálních dovedností - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Strava
  • zajištění možností stravování - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí celodenní stravy - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při přípravě stravy - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Vzdělávání
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • poskytnutí doprovodu do školy - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Zaměstnání (práce)
  • nácvik pracovních dovedností - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Zdraví
  • dohled při užívání léků - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • podpora zdravého životního stylu - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany.
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany nebo zájemcům o poskytované sociální služby v DSS Slatiňany.
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc při uplatňování občanských práv - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc při podání návrhů k soudu - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí) - Upřesnění: Pro klienty docházejí do Denního stacionáře v DSS Slatiňany ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem.
Miroslav Kubín, Martina Hurtová, Lucie Kovaříková
posta (zavináč) dss.cz
469 681 461, 702 277 736
http://www.dss.cz

Poslední aktualizace: 12.02.2024 10:15