Domov sociálních služeb Slatiňany - Odlehčovací služby

Domov sociálních služeb Slatiňany - Odlehčovací služby

Popis poskytované služby:

Podstatou odlehčovací služby je poskytnutí pobytu s pomocí a podporou uživatelům, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Zároveň pečující fyzické osobě nebo osobám umožnit regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo čas k řešení jejich osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:

Osoby ve věku od 3 – 80 let. Odlehčovací službu lze poskytnout po dobu maximálně tří po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců osobám s mentálním postižením a osobám s postižením mentálním v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým a poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.

V čem je služba originální:

Služba pomáhá pečujícím osobám nabrat nové síly pro péči o osoby s mentálním postižením mnohdy v kombinaci s dalšími postiženími v domácím prostředí.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

4

 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Bydlení
  • poskytnutí odlehčovacího bydlení (služby) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při zajištění denní hygieny - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,… - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • možnost se vysprchovat, umýt - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Oblečení
  • nácvik péče o oblečení - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,... - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,… - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc a podpora pečujícím osobám - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Strava
  • poskytnutí celodenní stravy - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při dodržování zdravé výživy - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při přípravě stravy - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • zajištění možností stravování - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Zaměstnání (práce)
  • nácvik pracovních dovedností - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Zdraví
  • dohled při užívání léků - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • podpora zdravého životního stylu - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu.
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc při uplatňování občanských práv - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc při podání návrhů k soudu - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod) - Upřesnění: Pro klienty odlehčovací služby v DSS Slatiňany po dobu uzavření smluvního vztahu, ve spolupráci s opatrovníkem nebo zákonným zástupcem u dítěte.
Miroslav Kubín, Martina Hurtová, Lucie Kovaříková
posta (zavináč) dss.cz
469 681 461, 702 277 736
http://www.dss.cz

Poslední aktualizace: 12.02.2024 10:17