Bílý kruh bezpečí, z.s.

Poslání organizace:

Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat: bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.) znovuobnovení pocitu bezpečí prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých) informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.

Kontakt:

Ladislav Tomášek
centrala.praha (zavináč) bkb.cz
257 317 110
https://www.bkb.cz

Zobrazit PDF
U Trojice 2/1042, 15000 Praha, Smíchov
Ladislav Tomášek
centrala.praha (zavináč) bkb.cz
257 317 110