Seznam karet služeb (119)

Terénní program Streetwork

Streetwork se primárně zaměřuje na děti a mládež ve věku 12- 26 let v obtížných životních situacích nebo touto situací ohrožených při zdolávání ces...

Šance pro Tebe, z.s.

Chrudim

Terénní programy

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby. Těmto osobám sociální ...

Romodrom o.p.s.

Chrudim

Tlumočnické služby

Posláním online tlumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa, o.p.s je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osob...

Tichý svět, o.p.s.

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice V

Tréninková pracovní místa

Záměrem je zprostředkovat mladým dospělým zkušenost se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi. Díky tomu se může zvýšit jejich šan...

Šance pro Tebe, z.s.

Fortenská 138, 537 01 Chrudim

Volnočasové aktivity a základní sociální poradenství

Organizace pracuje s lidmi od 16 let, převážně však se seniory. Organizuje i týdenní pobyty, které si členové hradí. Setkávání lidí se zrakovým pos...

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých z.s. - oblastní pobočka Chrudim

Městský park 274, 537 01

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětského centra Veská

Pobytová krizová pomoc dětem, které nemohou dočasně žít v rodinném prostředí.

Dětské centrum Veská

Veská 21, 533 04

ZDVOP Klokánek

Jedná se o pobytové zařízení pro děti rodinného typu, které má charakter okamžité a přechodné pomoci. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které: *se...

Fond ohrožených dětí - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

Nerudova 880, 530 02 Pardubice