Sociální rehabilitace, podporované zaměstnávání

Sociální rehabilitace, podporované zaměstnávání

Popis poskytované služby:

Posláním služby sociální rehabilitace je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Co vás v sociální rehabilitaci čeká: - pomoc získat nové dovednosti a naučit se nové věci, které jsou pro vás důležité (například naučit se pracovat s počítačem, mobilním telefonem, naučit se samostatně cestovat, hospodařit s penězi a další). - pomoc při hledání vhodné práce celkově (napsat si životopis, dobře zapůsobit na zaměstnavatele, doprovod na pohovor, atd.). - po nástupu do práce můžeme poskytnout pracovního asistenta, který pomůže se zaučením v novém zaměstnání. - můžete navštěvovat kurzy (například kurz hospodaření s penězi, finanční gramotnosti, kurz Jak na šmejdy, Jak se bránit kyberšikaně, kurz společenského vystupování, dovedností pro samostatné bydlení, kurz první pomoci, samostatného cestování, a další) - pomoc při hledání si vhodného bydlení - podpora při trávení volného času, nabídka možnost zúčastnit se setkávání „Nebuď pecka“ a vyrážet s ostatními na akce nebo zajímavá místa Služba sociální rehabilitace je bezplatná.

Pro koho je služba určena:

Lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících nejen k získání a udržení si zaměstnání.

V čem je služba originální:

Organizace je jediná, která poskytuje službu podporovaného zaměstnávání v obci s rozšířenou působností Chrudim.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Heydukova 392, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Zaměstnání (práce)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Zdraví
  • podpora zdravého životního stylu
Zdarma
Hana Kombercová
chrudim (zavináč) rytmusvychod.cz
777 922 139

Poslední aktualizace: 28.01.2022 18:07