Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením

Popis poskytované služby:

Služba zahrnuje činnosti, které svým zaměřením vedou k vybavení uživatele osobními a sociálními schopnostmi a dovednostmi potřebnými k překonání obtíží spojených s jejich zdravotním omezením. Jsou to nácviky dovedností, sebeobslužných činností, trénink paměti, kondiční cvičení, grafomotorika, nácvik sedu a pohybu na vozíku, samostatného pohybu a orientace, nácvik přípravy jednoduchého jídla, aj. Dominantní postavení ve zvýšení míry soběstačnosti a posílení samostatnosti a nezávislosti má ergoterapie.

Pro koho je služba určena:

Služba je určena lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením žijícím nebo působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let. Z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, vzniklé závažným zdravotním stavem jsou narušeny role, které postižený ve společnosti zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

V čem je služba originální:

Individuální přístup a rodinné prostředí jsou výsledkem dlouholeté praxe získané při práci s cílovou skupinou. Díky důrazu kladenému na následné odborné vzdělávání dochází k rozšíření technik a způsobů terapií. V kombinaci s pomůckami a přístroji dochází k vyšší kvalitě a efektivitě poskytování služby. Bezbariérový přístup, WC, prostory vyhrazené pro realizaci ergoterapie s potřebným vybavením, pomůckami – systém Redcord , Motren, rehabilitační lůžko, žebřiny, apod. Dále pak např. trénink sebeobslužných činností, trénink paměti, grafomotoriky, samostatného pohybu a orientace, nácvik přípravy jednoduchého jídla, doprovázení na různé instituce, k lékaři či zájmové aktivity, sociální poradenství ohledně dávek a příspěvků, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérová úprava domácnosti, atd

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, Pá - 08:00 - 16:00
 • St - 08:00 - 17:00
 • Čt - 08:00 - 15:00
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
Chrudim
 • Po, Út, Pá - 08:00 - 16:00
 • St - 08:00 - 17:00
 • Čt - 08:00 - 15:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Strava
  • poskytnutí celodenní stravy
  • pomoc při přípravě stravy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
Zdarma
Petra Macháčková
machackova (zavináč) krizovatka-hc.cz
775 766 453

Poslední aktualizace: 28.06.2019 13:26