Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Popis poskytované služby:

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým postižením ve věku od 16 let v Pardubickém kraji. Vzděláváním a tréninkem dochází k rozvoji a upevňování dovedností těchto lidí tak, aby mohli žít běžným způsobem života svých vrstevníků. Jedná se o vzdělávání např. v oblasti komunikace, sebeobsluhy, obsluhy kompenzačních pomůcek jako jsou PC se speciálními softwary pro lidi se zrakovým postižením, ozvučené mobilní telefony aj.

Pro koho je služba určena:

Osoby s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícím nebo působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci.

V čem je služba originální:

Jedná se o stabilní a pro uživatele velmi důležitou službu. Např. výuka na PC se specifickými programy či obsluha ozvučených mobilních telefonů je ojedinělou službou tohoto charakteru v Pardubickém kraji. Služba je s ohledem na potřeby uživatelů služeb poskytována individuální i skupinovou formou a také ambulantní a terénní. Jedinečnost služby spočívá v aktivní pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením v oblasti pracovního uplatnění na základě téměř patnáctileté zkušenosti a vysoké úspěšnosti počtu zaměstnaných lidí s těžkým zrakovým postižením. Na poskytování služby se podílí tři zaměstnanci s těžkým zrakovým postižením. Jedním z nich je i prakticky nevidomý lektor výpočetní techniky, který učí lidi se zrakovým postižením obsluhu náročných kompenzačních pomůcek (PC, dotyková zařízení, ozvučené mobilní telefony aj.).

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 274, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • St - 10:00 - 12:00
 • Čt - 09:00 - 10:00

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Bydlení
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
Zdarma
Dana Stoklasová
pardubice (zavináč) tyflocentrum.cz
466 500 615

Poslední aktualizace: 15.08.2019 10:59