Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Popis poskytované služby:

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým postižením ve věku od 16 let v Pardubickém kraji. Vzděláváním a tréninkem dochází k rozvoji a upevňování dovedností těchto lidí tak, aby mohli žít běžným způsobem života svých vrstevníků. Jedná se o vzdělávání např. v oblasti komunikace, sebeobsluhy, obsluhy kompenzačních pomůcek jako jsou PC se speciálními softwary pro lidi se zrakovým postižením, ozvučené mobilní telefony aj.

Pro koho je služba určena:

Osoby s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícím nebo působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci.

V čem je služba originální:

Jedná se o stabilní a pro uživatele velmi důležitou službu. Např. výuka na PC se specifickými programy či obsluha ozvučených mobilních telefonů je ojedinělou službou tohoto charakteru v Pardubickém kraji. Služba je s ohledem na potřeby uživatelů služeb poskytována individuální i skupinovou formou a také ambulantní a terénní. Jedinečnost služby spočívá v aktivní pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením v oblasti pracovního uplatnění na základě téměř patnáctileté zkušenosti a vysoké úspěšnosti počtu zaměstnaných lidí s těžkým zrakovým postižením. Na poskytování služby se podílí tři zaměstnanci s těžkým zrakovým postižením. Jedním z nich je i prakticky nevidomý lektor výpočetní techniky, který učí lidi se zrakovým postižením obsluhu náročných kompenzačních pomůcek (PC, dotyková zařízení, ozvučené mobilní telefony aj.).

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 274, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • St - 10:00 - 12:00
 • Čt - 09:00 - 10:00
nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, St - 8-12, 13-16
 • Čt - 08:00 - 12:00
 • - Výjimečně
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • komunikace o způsobech zvládání strachu
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
 • Bydlení
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
  • zapůjčení drobného vybavení domácnosti
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
 • Péče o dospělého
  • podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Výchova
  • předcházení rizikovému chování
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • nabídka vzdělávacích seminářů
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • prevence psychosomatických chorob
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
  • zprostředkování psychologické pomoci
Zdarma
Dana Stoklasová
pardubice (zavináč) tyflocentrum.cz
466 500 615
http://www.tcpce.cz/SR2.html

Poslední aktualizace: 16.02.2023 12:23