Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Popis poskytované služby:

Podstatou této služby je, aby se s klientem pracovalo tak, aby v rámci svého postižení, byl schopný se zapojit do běžného života a do pracovního procesu jako zdravý člověk. Důraz je kladen zejména na zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti v pracovním a osobním životě.

Pro koho je služba určena:

Klientem sociální rehabilitace je osoba v nepříznivé sociální situaci, to je osoba s tělesným postižením a osoba s jiným zdravotním postižením ve věku 18 - 64 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ve věku 18 - 64 let s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Služba je poskytována v prostředí integračního sociálního podniku - firmy Ergotep, d.i. Služba je poskytována také v přirozeném prostředí klienta.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 14:30
 • So, Ne - Zavřeno
Zábořská 202, Záboří, 539 44 Proseč
 • Po, St, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Út, Čt - 13:00 - 15:00

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
SKUTEČ a spádové obce
 • Po, St, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Út, Čt - 08:00 - 14:30
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
 • Finance
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při provádění finančních operací
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
  • nácvik péče o oblečení
 • Právo
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Strava
  • zajištění možností stravování
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
Zdarma
Alena Machová
socialnisluzba (zavináč) ergotep.cz
702 223 773
https://www.ergotep.cz/cs/jak-pomahame/socialni-sluzba

Poslední aktualizace: 31.01.2024 14:55