Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Popis poskytované služby:

Posláním služby pro osoby s poruchami autistického spektra je zajištění činností směřujících k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností, k vytváření společensky žádoucích návyků uživatele služby a ke zvýšení možnosti uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Pro koho je služba určena:

Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra (PAS) nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Služby poskytujeme pro specifickou cílovou skupinu, tzn. pro osoby s PAS. Naši pracovníci jsou proškolováni a odborně vedeni v oblasti PAS. Služba je v Pardubickém kraji jedinečná. Snažíme se propojovat všechny oblasti (sociální, školství, zdravotnictví, zaměstnavatelé), abychom služby poskytovaly pro uživatele komplexně.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
 • Po, St, Čt, Pá - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • Út - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 7:30 - 16:00; v jiný čas dle individuální domluvy
 • So, Ne - Zavřeno
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s hledáním doučování
  • nabídka vzdělávacích seminářů
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Právo
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
 • Strava
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
Zdarma
Hana Janiková
info (zavináč) ric.cz
739 025 071
https://www.ric.cz/socialni-rehabilitace/

Poslední aktualizace: 08.02.2024 06:56