Sociální rehabilitace - Doprovázení

Sociální rehabilitace - Doprovázení

Popis poskytované služby:

Služba doprovází mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život.

Pro koho je služba určena:

Služba je poskytována dětem a mladým lidem ve věku 14 – 35 let: - kteří prožívají dětství v zařízeních ústavní výchovy převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina nebo kteří strávili část života v nařízené ústavní výchově a místo jejich bydliště se nachází obvykle v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji nebo v Kraji Vysočina, - kteří jsou umístěni v pěstounské péči, potřebují podporu při přípravě na samostatný život a žijí nebo pocházejí obvykle z Pardubického nebo Královéhradeckého kraje nebo kteří prošli pěstounskou péčí, potřebují pomoc v samostatném životě a žijí převážně v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji, - kteří vyrůstají v rodině ohrožené nežádoucími jevy (jako např. chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, závislosti apod.), hrozí jim nařízení ústavní výchovy a žijí obvykle v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji.

V čem je služba originální:

Službu doplňují další programy mimo režim sociální služby. Jedná se o Kurzy přípravy na život určené pro mladé lidi z dětských domovů či z pěstounské péče. Dále pracujeme s rodinami zakládanými mladými lidmi, kteří vyrůstali v zařízeních ústavní výchovy či v pěstounské péči, kterým poskytujeme preventivní podpůrné a poradenské služby.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Zborovského náměstí 2018, 530 02 Pardubice
 • Po, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Út, St, Čt - 14:00 - 16:00

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle potřeby a telefonické domluvy
 • So, Ne - Zavřeno
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při provádění finančních operací
 • Péče o dospělého
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: nárokové, nenárokové
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
 • Zaměstnání (práce)
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
Zdarma
Anežka Moravcová
doprovazeni (zavináč) dozivota.cz
731 405 545

Poslední aktualizace: 10.01.2022 12:12