Seznam karet služeb (3)

Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Azylový dům pro těhotné matky v tísni podporuje těhotné ženy a matky v překonávání jejich nepříznivé situaci prostřednictvím nabídky ubytování, por...

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

Hamry 107, 539 01 Hlinsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

posláním služby je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se n...

Oblastní charita Pardubice

Češkova 1247, Pardubice,530 02

Sociální šatník

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových do...

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

Městský park 274, 537 01 Chrudim