Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Popis poskytované služby:

Azylový dům pro těhotné matky v tísni podporuje těhotné ženy a matky v překonávání jejich nepříznivé situaci prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na běžném životě.

Pro koho je služba určena:

Těhotné ženy a matky s dětmi v tísni.

V čem je služba originální:

V odůvodněných případech může být klientka přijata bezodkladně. Zájemkyně o službu nemusí jezdit předem na osobní jednání, dohoda o poskytování sociální služby v azylovém domě může proběhnout telefonicky. Pokud to vyžaduje situace, může být přijata i klientka, která je bez finančních prostředků. Mimo jiné to znamená, že klientka nemusí hradit za svůj pobyt před nástupem. Kapacita azylového domu umožňuje věnovat se každé klientce velice individuálně a „zblízka“. Pracovní tým azylového domu umí podpořit v péče o dítě také nezkušenou a velmi mladou matku. Personál je schopen pomoci v péči o dítě matce, která vyžaduje intenzivní podporu. Do azylového domu může být také přijata matka s (kompenzovaným) psychiatrickým onemocněním, lehkou mentální retardací apod. V domě je poskytována materiální výpomoc pro matku a dítě, např. oblečení, potraviny a hmotná pomoc dle individuálních potřeb. Klientky mají v průběhu pobytu možnost přivýdělku formou dohody o provedení práce. Klientky se účastní programu rozvoje mateřských dovedností včetně individuálních a skupinových sezení s psychologem, videotréninku interakcí apod.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Hamry 107, 539 01 Hlinsko
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

14

 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • ochrana obětí trestné činnosti
  • komunikace o způsobech zvládání strachu
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • práce s rodinou oběti
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: péče o oblečení, boty, lůžkoviny, užívání hygienických prostředků, spotřebiče, …
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • zapůjčení drobného vybavení domácnosti
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • poskytnutí bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • poskytnutí azylového bydlení
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…)
  • pomoc s obstaráváním financí na kauci, nábytek, na zaplacení školky,….
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • možnost se vysprchovat, umýt
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • péče o oběti domácího násilí
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
 • Oblečení
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,...
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
  • poskytnutí oděvů ze sociálního šatníku
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Rodina a děti
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • svolání rodinné či případové konference
  • dohled nad péčí o děti do 1 roku
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • zajištění možností stravování
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • předškolní příprava
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s dopravou do školy,…
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
 • Závislosti
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
  • pomoc s následky užívání návykových látek a závislostního chování
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • prevence infekčních onemocnění
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • prevence psychosomatických chorob
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...)
Pavla Glogarová
glogarova (zavináč) dlanzivotu.cz
739 302 619, 733 125 261

Poslední aktualizace: 07.02.2022 10:55