Seznam karet služeb (2)

Centrum terénních programů Pardubického kraje

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pard...

Laxus z. ú.

Jana Palacha 324/1, 530 02 Pardubice

Terénní program Jeskyně

Služba se zaměřuje primárně na děti a mládež, které tráví většinou volný čas na ulici, selhávají ve škole, experimentují s návykovými látkami nebo ...

Šance pro Tebe, z.s.

Prachovice