Terénní program v Pardubickém kraji

Terénní program v Pardubickém kraji

Popis poskytované služby:

Terénní program v Pardubickém kraji poskytuje sociální a adiktologické služby lidem užívajícím návykové látky v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají lidi užívající návykové látky a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Pro koho je služba určena:

Lidé užívající návykové látky ohrožení zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s jejich užíváním. Osoby blízké lidem užívajícím návykové látky (osoby s nimi žijící, sdílející společné prostory; rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké).

V čem je služba originální:

Organizace je jediným poskytovatelem služeb pro uživatele drog a jejich blízké na území Pardubického kraje.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
CHRUDIM a spádové obce
 • Po - 12:30 - 16:30
 • Út, St, Čt, Pá - jen po telefonické domluvě, TP probíhá v jiné části PK
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu ( např. oběť, pachatel,…)
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
 • Krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: nárokové, nenárokové
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
 • Závislosti
  • výměna pomůcek potřebných pro aplikaci drog
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • zprostředkování testování na infekční choroby
 • Zdraví
  • podpora zdravého životního stylu
  • prevence infekčních onemocnění
  • prevence psychosomatických chorob
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
Zdarma
Anna Dulajová
dulajova (zavináč) laxus.cz
608 626 303
https://www.laxus.cz/tp-pardubicky-kraj/
Laxus z. ú.
Webová stránka:
http://www.laxus.cz

Poslední aktualizace: 02.02.2024 10:07