Poradenské centrum pro děti a mládež

Poradenské centrum pro děti a mládež

Popis poskytované služby:

Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé dospělé. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc a podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací.

Pro koho je služba určena:

Děti a mladí lidé od 6 do 26 let, kteří: - mají osobní zkušenost s ústavní výchovou či náhradní rodinnou péčí, nebo jsou touto skutečností ohroženi - jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - jsou klienty probační a mediační služby a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech problémového chování, vztahů, samostatného života, psychické nepohody.

V čem je služba originální:

Poradenské centrum pracuje s dětskými klienty už v době, kdy jsou v ústavním zařízení či náhradní rodinné péči. Podpora přetrvává ale i poté, co dětský domov či rodinu opustí. Rovněž se Poradenské centrum snaží, aby děti, které jsou stále v rodině, nemusely být do ústavního zařízení vůbec umístěny. Spolupráce s dětmi bývá často dlouhodobá, založená na vztahu, důvěře, individuálním přístupu a na vzájemné otevřenosti a upřímnosti. Snažíme se dosáhnout toho, aby děti z dětských domovů a ohrožených rodin měly stejnou startovní pozici do budoucího života jako ostatní. Národní Cena kvality 2018, v rámci které jsme získali první místo pro poskytovatele sociálních služeb pro děti z celé ČR, potvrzuje, že služba je kvalitní, profesionální a prospěšná.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 07:30 - 17:00
 • Út - 07:30 - 15:30
 • Čt - 07:30 - 16:00
 • - 07:30 - 14:30
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, St - 07:30 - 17:00
 • Út - 07:30 - 15:30
 • Čt - 07:30 - 16:00
 • - 07:30 - 14:30
 • So, Ne - Zavřeno
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Rodina a děti
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při provádění finančních operací
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • předcházení rizikovému chování
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
Zdarma
Mgr. Radim Sedláček
poradna (zavináč) pestalozzi.cz
724 309 177, 725 420 465
http://www.otevridvere.cz/

Poslední aktualizace: 07.02.2024 11:10