Poradenské centrum pro děti a mládež

Poradenské centrum pro děti a mládež

Popis poskytované služby:

Poradenské centrum pro děti a mládež pracuje s dětmi a mladými lidmi ve věku od 6 do 26 let, kteří aktuálně jsou, nebo v minulosti byly v dětském domově, výchovném ústavu či pěstounské péči. Spolupracujeme také s dětmi, kterým hrozí nařízení ústavní výchovy, nebo jsou v péči OSPOD. Zaměřujeme se na celkový osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí a na nácvik praktických a sociálních dovedností pro budoucí samostatný život. Jedná se o klíčové kompetence v oblastech práce, bydlení, hospodaření s penězi, péče o domácnost a vztahy. Současně nabízíme sociálně terapeutické, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací činnosti, preventivní a zátěžové aktivity, krizovou intervenci, doprovázení a poradenství. Spolupráce s dětmi bývá často dlouhodobá, založená na vzájemném vztahu a důvěře. Touto všestrannou podporou dochází ke zlepšení kvality života dětí a mladých lidí a služba také významně přispívá k prevenci závislostí, předlužení, kriminality, nezaměstnanosti a bezdomovectví. Snažíme se dosáhnout toho, aby děti z dětských domovů a ohrožených rodin měly stejnou startovní pozici do budoucího života jako ostatní.

Pro koho je služba určena:

Děti a mladí lidé od 6 do 26 let, kteří: - mají osobní zkušenost s ústavní výchovou či náhradní rodinnou péčí, nebo jsou touto skutečností ohroženi - jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - jsou klienty probační a mediační služby a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech problémového chování, vztahů, samostatného života, psychické nepohody.

V čem je služba originální:

Poradenské centrum pracuje s dětskými klienty už v době, kdy jsou v ústavním zařízení či náhradní rodinné péči. Podpora přetrvává ale i poté, co dětský domov či rodinu opustí. Tato podpora je nesmírně důležitá, představuje potřebnou a jinak chybějící jistotu. Rovněž se Poradenské centrum snaží, aby děti, které jsou stále v rodině, nemusely být do ústavního zařízení vůbec umístěny. Poskytované aktivity jsou zaměřené na prevenci, osobnostní rozvoj, terapeutickou podporu, řešení aktuálních problémů a na následné doprovázení. S dětmi pracujeme jak individuálně, tak i ve skupinách – skupiny osobnostního rozvoje, skupinové terapie, praktické interaktivní semináře atd. Všechny tyto činnosti jsou realizovány i v terénu, je tak vždy reagováno na potřeby dětí. V terénu jsou uskutečňovány také víkendové sociálně terapeutické pobyty, které jsou velmi důležitou aktivitou pro danou cílovou skupinu vzhledem k jejím možnostem i potřebám. Pro práci s dětmi je důležitý navázaný vztah založený na vzájemné důvěře, individuálním přístupu k dítěti, na vzájemné otevřenosti a upřímnosti. Národní Cena kvality 2018, v rámci které jsme získali první místo pro poskytovatele sociálních služeb pro děti z celé ČR, potvrzuje, že služba je kvalitní, profesionální a prospěšná.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 07:30 - 17:00
 • Út - 07:30 - 15:30
 • Čt - 07:30 - 16:00
 • - 07:30 - 14:30
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, St - 07:30 - 17:00
 • Út - 07:30 - 15:30
 • Čt - 07:30 - 16:00
 • - 07:30 - 14:30
 • So, Ne - Zavřeno
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Rodina a děti
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při provádění finančních operací
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • předcházení rizikovému chování
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
Zdarma
Barbora Mániková
poradna (zavináč) pestalozzi.cz
469 625 121, 724 309 177

Poslední aktualizace: 04.11.2020 12:07