Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur

Popis poskytované služby:

Bezpečný prostor pro děti, mládež a mladé dospělé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a hledají pomoc a podporu nebo neumí bezpečně trávit volný čas.

Pro koho je služba určena:

Děti a mládež ohroženi společensky nežádoucími jevy ve věku 6 – 26 let v Chrasti, Hrochově Týnci, Čankovicích a Prachovicích a ve věku 6 – 12 let v Chrudimi.

V čem je služba originální:

Poskytujeme bezpečný prostor pro děti a mládež. Služba je "šitá na míru“ na základě znalosti místních a lokálních poměrů. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Nádražní 262, Hrochův Týnec
 • Po, Út, St, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Čt - 13:00 - 14:00 hod. individuální práce
Chrudimská 219, Prachovice
 • Po - 10:00 - 13:30 hod. individuální práce; 13:30 - 16:30 hod. klub
 • Út, Čt - 11:30 - 13:30 hod. individuální práce
 • St - 12:30 - 13:30 hod. individuální práce; 13:30 - 16:30 hod. klub
 • - 10:00 - 11:30 hod. individuální práce; 11:30 - 15:00 hod. klub
 • So, Ne - Zavřeno
Čankovice 116
 • Po, St, Čt, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Út - 12:00 - 13:00 hod. individuální práce; 13:00 - 17:00 hod. klub
Jirásková 401, Chrast
 • Po - 13:00 - 17:00 hod. individuální práce; 14:00 - 17:00 hod. klub
 • Út, So, Ne - Zavřeno
 • St - 13:00 - 16:00 hod. individuální práce; 16:00 - 17:30 hod. klub
 • Čt - 13:00 - 17:00 hod. klub
 • - 13:00 - 16:00 hod. individuální práce
Školní náměstí 11, Chrudim
 • Po, St - 11:00 - 12:30 hod. individuální práce; 13.00 - 17:00 hod. klub
 • Út, Čt - 11:00 - 12:30 hod. individuální práce; 13.00 - 16:00 hod. klub
 • - 11:00 - 12:30 hod. individuální práce
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, So, Ne - Zavřeno
 • - 13:00 - 16:00 hod. terén
Hrochův Týnec
 • Po, Út, St, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Čt - 13:00 - 16:00 hod. terén
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Doklady
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Strava
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • poskytnutní doučování
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
 • Závislosti
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
 • Zdraví
  • podpora zdravého životního stylu
Zdarma
Sophia Dvořáková
sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
734 154 528
http://www.sance.chrudim.cz/nizkoprahove-zarizeni-futur-604/

Poslední aktualizace: 10.01.2022 10:34