Občanská poradna

Občanská poradna

Popis poskytované služby:

Posláním občanské poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy nebo pro jiný závažný důvod. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden.

Pro koho je služba určena:

imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným onemocněním osoby se sluchovým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dětmi, senioři, etnické menšiny

V čem je služba originální:

Bezplatnost – služba poradny je poskytována bezplatně, protože každý občan má právo na přístup k informacím, zákonům a předpisům, které mohou zlepšit jeho nepříznivou situaci. Nestrannost - poradenské služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo politické příslušnosti. Poradce poskytuje rady bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky. Nezávislost – poradce poskytuje rady nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně dotují. Poradce nehodnotí postoje a názory uživatelů. Diskrétnost – poradce považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná a je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích a to i po ukončení pracovního poměru, uživatel má právo vystupovat anonymně

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Radoušova 1420, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
 • Út - 9.00 - 11.30 12.00 - 15.00
 • Čt - 9.00 - 11.30 12.00 - 14.00
 • Pá, So, Ne - Zavřeno
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Rodina a děti
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
Zdarma
Erika Jančigová
erika.jancigova (zavináč) cr.hk.caritas.cz
704 675 408
https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna/

Poslední aktualizace: 21.01.2024 20:00