Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra

Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra

Popis poskytované služby:

Posláním služby Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra je poskytnout pomoc a péči těmto osobám při zvládání každodenních aktivit a činností, využívání běžně dostupných služeb, aktivním trávení času a zajištění bezpečnosti po dobu nepřítomnosti pečující osoby v domácnosti klienta.

Pro koho je služba určena:

Osoby ve věku od 1 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky (včetně dětí s poruchami komunikace a sociální interakce do 7 let včetně), které vyžadují dohled a péči, s pobytem na území Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Služba je poskytována pro specifickou cílovou skupinu, tzn. pro děti a osoby s PAS. Naši pracovníci jsou proškolováni a odborně vedeni v oblasti PAS. Služba je v Pardubickém kraji jedinečná.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 7,00-18,00; v jiný čas dle domluvy a volných kapacit
 • So, Ne - O SO, NE, svátcích dle domluvy a volných kapacit
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Zaměstnání (práce)
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
 • Vzdělávání
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • pomoc s dopravou do školy,…
 • Sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • možnost se vysprchovat, umýt
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
Hana Janiková
info (zavináč) ric.cz
739 025 071
https://www.ric.cz/osobni-asistence/

Poslední aktualizace: 08.02.2024 06:57