Raná péče

Raná péče

Popis poskytované služby:

Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Charakter služby raná péče je převážně terénní. Služba je poskytována zdarma.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod. (jinak dle předchozí domluvy)
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 7:30 - 16:00 hodin (jinak dle předchozí domluvy)
 • So, Ne - Zavřeno
 • Rodina a děti
  • pomoc pečujícím osobám
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti - Upřesnění: pomoc při uspořádání podnětného prostředí na podporu vývoje dítěte se specifickými potřebami
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při dodržování zdravé výživy - Upřesnění: pomoc při nácviku příjmu potravy u dětí se specifickými potřebami
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků
 • Výchova
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...)
Zdarma
Blanka Brandová
stredisko (zavináč) ranapece-pce.cz
736 512 613

Poslední aktualizace: 10.01.2022 12:13