FOKUS Vysočina, z. ú.

FOKUS Vysočina, z. ú.

Popis poskytované služby:

Posláním této služby je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Služba poskytuje podporu uživatelům a jejich rodinám při řešení jejich nepříznivé sociální situace na základě individuálních potřeb a cílů, a to jak ambulantně, tak v terénu.

Pro koho je služba určena:

Osoby od 16 let s chronickým duševním onemocněním.

V čem je služba originální:

V týmu je peer konzultant - člověk se zkušeností s duševním onemocněním a zdravotní sestra.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:30 - 08:30
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
SKUTEČ a spádové obce
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno
NASAVRKY a spádové obce
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
  • poskytnutí podpory samostatného bydlení
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne
 • Krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
 • Strava
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Závislosti
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • pomoc s následky užívání návykových látek a závislostního chování
 • Zdraví
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • podpora zdravého životního stylu
  • doprovody k lékaři
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • dohled při užívání léků
  • poskytnutí ošetřovatelské péče
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • předcházení rizikovému chování
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • podpora rozvoje osobnosti
Zdarma
Jana Horynová
jana.horynova (zavináč) fokusvysocina.cz
777 151 494
https://www.fokusvysocina.cz/

Poslední aktualizace: 19.02.2024 11:39