Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Popis poskytované služby:

Posláním sociálně aktivizační služby je nabídnout lidem se zrakovým postižením takové příležitosti, které vedou k aktivnímu naplnění jejich volného času a zároveň k rozvoji, obnově a udržení jejich schopností a dovedností. V Tyflocentru Pardubice, o.p.s. probíhá skupinová i individuální aktivizace, kdy jejím účelem je především aktivní začlenění lidí se zrakovým postižením do běžného života. Jsou nabízeny takové aktivity, které vedou k rozvoji a aktivizaci osobnosti, motivují k aktivnímu a samostatnému životu, zmírňují izolovanost a osamělost.

Pro koho je služba určena:

Osoby s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, které mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci a osoby se zrakovým postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše.

V čem je služba originální:

Není nám známa skutečnost, že by na území obce s rozšířenou působností Chrudim byla poskytována tato registrovaná sociální služba pouze lidem se zrakovým (případně kombinovaným - zrakovým a jiným) postižením jiným subjektem než Tyflocentrem Pardubice, o.p.s. Na poskytování služby se podílejí tři pracovníci s těžkým zrakovým postižením, tito pracovníci mají pro službu velký význam, a to především v oblasti motivace a aktivizace lidí se zrakovým postižením.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 274, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • St - 08:00 - 10:00
 • Čt - 08:00 - 09:00

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
 • Péče o dospělého
  • doprovody a tlumočení z důvodu postižení
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Vzdělávání
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
 • Zaměstnání (práce)
  • nácvik pracovních dovedností
Zdarma
Dana Stoklasová
pardubice (zavináč) tyflocentrum.cz
466 500 615

Poslední aktualizace: 15.08.2019 10:50