Oddělení sociální pomoci a prevence

Oddělení sociální pomoci a prevence

Popis poskytované služby:

V rámci území správního obvodu obce s rozšířenou působností zprostředkováváme pomoc nebo poskytnutí sociální služby osobám, kterým by neposkytnutí okamžité pomoci ohrozilo jejich život nebo zdraví; osobám ve zdravotnickém zařízení; koordinujeme poskytování sociálních služeb a poskytujeme odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a realizujeme činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Na území pověřeného obecního úřadu řešíme nepříznivou sociální situaci formou sociální práce u osob nacházejících se v hmotné nouzi nebo hmotnou nouzí ohrožených. V rámci depistáží vyhledáváme jedince či skupiny ohrožené sociálním vyloučením či jinou sociální událostí

Pro koho je služba určena:

Dospělým osobám s finančními problémy, nezaměstnaným, ohroženým ztrátou bydlení, žijícím v nevyhovujících podmínkách, osobám se zdravotním nebo duševním onemocněním, s omezenou svéprávností, ohroženým domácím násilím, týráním, žijícím rizikovým způsobem života a osobám v jiné nepříznivé sociální situaci.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Pardubická 67, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 08:00 - 17:00
 • Út, Čt, Pá - 08:00 - 14:00
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, St - 08:00 - 17:00
 • Út, Čt, Pá - 08:00 - 14:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu ( např. oběť, pachatel,…)
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • poskytnutí dočasného bydlení (ubytovna, ...)
 • Doklady
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc s obstaráváním financí na kauci, nábytek, na zaplacení školky,….
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z využití noclehárny
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Strava
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Závislosti
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • doprovody k lékaři
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
Zdarma
Mgr. Ivana Málková
ivana.malkova (zavináč) chrudim-city.cz
469 657 553
https://www.chrudim.eu/oddeleni-socialni-prevence-a-pomoci/ds-1385/p1=2122

Poslední aktualizace: 14.01.2022 11:46