Pečovatelská služba Města Chrast

Pečovatelská služba Města Chrast

Popis poskytované služby:

Pečovatelská služba zajišťuje služby seniorům, zdravotně a tělesně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba pomáhá uživatelům v nepříznivé sociální situaci žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoci se zajišťováním chodu a údržbu domácnosti.

Pro koho je služba určena:

Senioři, osoby se zdravotním, tělesným postižením, osoby s chronickým postižením, rodiny s dítětem/dětmi bez věkového omezení.

V čem je služba originální:

Pečovatelská služba Města Chrast poskytuje pomoc osobám se zdravotním a tělesným postižením a seniorům, trvale žijícím na území Města Chrast a místních částí – Chacholice, Podlažice, Skála, v obci Řestoky a Rosice, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytuje se na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče mezi Pečovatelskou službou Města Chrast jako poskytovatelem a občanem požadujícím pomoc. Pečovatelská služba je terénní, ambulantní, poskytovaná prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, ve vymezeném místě, čase, rozsahu v domácnostech osob a v bytech DPS.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
U Vodojemu 782, 538 51 Chrast
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
CHRAST a spádové obce
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • možnost se vysprchovat, umýt
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • dovoz stravy
  • zajištění nákupu potravin
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
  • zajištění možností stravování
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
 • Rodina a děti
  • pomoc pečujícím osobám
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
  • dohled při užívání léků
Zdarma
Naděžda Kobosilová
n.kobosilova (zavináč) mestochrast.cz
469 633 630

Poslední aktualizace: 14.01.2022 11:55