Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Popis poskytované služby:

Služba odborného sociálního poradenství je určena osobám se zrakovým postižením, jejich rodinným příslušníkům, laické i odborné veřejnosti aj., kteří potřebují radu či pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím lidem se zrakovým postižením, v pomoci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytovaná při řešení nepříznivé sociální životní situace lidí se zrakovým postižením, která nastala v důsledku jejich zrakového postižení. Do této služby spadá také poradenství o kompenzačních pomůckách, poradenství sociálně-právní (invalidní důchod, průkazky ZTP a ZTP/P, příspěvek na péči) aj.

Pro koho je služba určena:

Osoby s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci. Do cílové skupiny služby odborného sociálního poradenství patří také rodinní příslušníci, organizace a laická i odborná veřejnost

V čem je služba originální:

Jedinečnost služby spočívá v tom, že se jedná o velmi úzkou, specifickou oblast poradenství v oblasti života lidí se zrakovým postižením, kdy pro tuto službu jsou pracovníci služby speciálně školeni. Pracovníci volí s ohledem na rozsah a druh zrakového postižení takové metody, aby uživateli napomohli v prostorové orientaci, přístupu k informacím a pomohli se mu zorientovat v běžném životě. Na poskytování služby se podílejí tři zaměstnanci s těžkým zrakovým postižením, kteří svým příkladem a zkušenostmi velmi napomáhají v oblasti motivace lidí s těžkým zrakovým postižením.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 274, 537 01 Chrudim
 • Po - Zavřeno
 • Út, Pá, So, Ne - Zavřeno
 • St - 13:30 - 15:00
 • Čt - 11:00 - 12:00
nábř. Závodu Míru 1961, 530 02 Pardubice
 • Po - 8-12, 13-16
 • Út, St - 8-12, 13-16
 • Čt - 08:00 - 12:00
 • - výjimečně
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
CHRUDIM a spádové obce
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bezpečí
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
 • Krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
 • Péče o dospělého
  • doprovody a tlumočení z důvodu postižení
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Strava
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
  • zajištění nákupu potravin
  • pomoc při přípravě stravy
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
  • zprostředkování psychologické pomoci
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
Zdarma
Dana Stoklasová
pardubice (zavináč) tyflocentrum.cz
466 500 615
http://www.tcpce.cz/OSP.html

Poslední aktualizace: 04.02.2022 14:07