Ohlédnutí za rok 2022 v Krizovém centru Chrudim

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 30.01.2023

Jaký byl rok 2022 v Krizovém centru Chrudim?

 

Statistické údaje

V roce 2022 jsme pomohli 989 klientům, což je oproti r. 2021 více o 129 klientů. Z toho bylo 224 nezl. dětí, oproti r.  2021 byl počet vyšší o 86. Pro nás byl alarmující navýšený počet dětí, které se sebepoškozovaly, nebo přemýšlely nad ukončením svého života. Z celkového počtu dětí se sebepoškozovalo 39 dětí ve věku zejm. 12 – 15 let. Statisticky bez povšimnutí nezůstává téma transgender identity. S tímto méně známým tématem nás kontaktovalo 9 nezl. dětí ve věku od 13 do 17 let. V rámci odborného sociálního poradenství jsme podali 43 žádostí o oddlužení. S klienty jsme konzultovali 4 450 hodin

Klientela

V uplynulém roce jsme evidovali silný nárůst akutních potíží nezl. dětí, zejm.:

 • Silné nezvladatelné úzkosti doprovázené fyziologickými procesy (bolesti hlavy, břicha, pomočování, nespavost, nechutenství, motání hlavy, panické ataky, potíže s dýcháním, třes…).
 • Sociální fobie (strach chodit do školy, na kroužky, do kolektivu).
 • Sebepoškozování (řezání do rukou, nohou, třísel).
 • Myšlenky na sebevraždu (včetně reálných plánů, jak se zabít).
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie).
 • Šikana ve školním kolektivu (psychického i fyzického rázu).
 • Úmrtí v rodině blízkého člověka (matky, či otce nezl. dětí v důsledku nemoci covid – 19, či rakoviny).
 • Transgender téma (děti trpěly nutkavou představou, že jsou někým jiným, než se narodily).
 • Domácí násilí na vlastních i nevlastních dětech (oběťmi byly matky s dětmi, agresory byli muži žijící s nimi ve společné domácnosti).

Děti neřešily pouze jeden jediný problém. Přicházely s „balíkem“ problémů, a když se podařilo zpracovat jeden, objevil se jiný. Dospělými klienty byli zoufalí rodiče dětí svíráni bezmocí a zároveň touhou pomoct svému dítěti. Dále nás kontaktovali klienti, kteří řešili např. depresivní stavy, vztahové konflikty, potíže v práci a jiné situace, které nedokázali řešit sami. Pracovali jsme s celými rodinami, problémy jsme řešili komplexně. Spolupracovali jsme s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, PČR, atd..

V rámci odborného sociálního poradenství jsme pomáhali s:

 • Řešením finanční tísně.
 • Finančními rodinnými rozpočty.
 • Efektivním hospodařením.
 • Držením rovnováhy finančních příjmů a výdajů.
 • Hledáním nového bydlení a zaměstnání.
 • Sepsáním dohod či návrhů ohledně péče o děti, rozvodů, vypořádání společného jmění manželů.
 • Sepsáním požadovaných žádostí, žalob, odvolání, dovolání, atd..
 • Komplexním dluhovým poradenstvím, včetně oddlužení podaného k soudu.

 

I v r. 2023  jsme připraveni pomáhat lidem zpracovávat složité situace, s kterými si nebudou vědět rady. Pokud máte jakékoliv potíže, kontaktujte nás. Nemusíte být na ně sami!

 

 

 

 

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí KC Chrudim

Stáhnout přílohu