O síti

Síť pomoci a podpory na Chrudimsku vznikla v rámci projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim.“ Tato webová aplikace nabízí prostřednictvím virtuálního katalogu přehledné informace o sociálních a souvisejících službách v Chrudimském regionu, určených ohroženým dětem a jejich rodinám.

Ambicí této aplikace je vytvořit on-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které tuto pomoc poskytují pak nabídnout tento prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení aktualit a potřeb.

Projekt „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim“ je spolufinancovaný z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu procesů sociálně-právní ochrany dětí v ORP Chrudim nastavením řízení a koordinace sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.