Seznam karet služeb (1)

Nízkoprahové denní centrum

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a není v jejich sc...

SOPRE CR o. p. s.

Tovární 1114 537 01 Chrudim IV