Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Popis poskytované služby:

Podpora rodin v nelehké životní situaci – rodin s dětmi se zdravotním postižením – např. s dětskou mozkovou obrnou, mentální retardací, Downovým syndromem, poruchami autistického spektra z Pardubického kraje. Tyto rodiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a psychickým, fyzickým i finančním vyčerpáním. Prostřednictvím alternativních volnočasových aktivit těmto rodinám je nabídnuta podpora například realizací – rukodělných, lyžařských, plaveckých, rybářských a vodáckých kurzů, hiporehabilitace v Apolence, setkání rodin na lodi, dostizích, v solné jeskyni,...

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
 • Po - Aktivity jsou pořádány na základě domluvy a programu této služby
 • Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Aktivity jsou pořádány na základě domluvy a programu této služby

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Aktivity jsou pořádány na základě domluvy a programu této služby
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • nabídka zájmových kroužků
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
 • Finance
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Rodina a děti
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • pomoc pečujícím osobám
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • poskytnutí informací o dobrovolnické činnosti
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
Zdarma
Martina Petelíková
ranapece-pce (zavináč) seznam.cz
730 891 141

Poslední aktualizace: 11.03.2024 15:23