Terénní program Streetwork

Terénní program Streetwork

Popis poskytované služby:

Streetwork se primárně zaměřuje na děti a mládež ve věku 12 – 26 let v obtížných životních situacích nebo touto situací ohrožených při zdolávání cesty k dospělosti. Služba je poskytována v jejich přirozeném prostředí (ubytovny, parky, nádraží, sídliště, herny apod.).

Pro koho je služba určena:

Děti a mládež ve věku 12 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

V čem je služba originální:

Služba je poskytována přímo v přirozeném prostředí uživatelů (parky, ubytovny, sídliště apod.) na základě znalosti místních poměrů. Služba úzce spolupracuje s NZDM Agora.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
 • Vzdělávání
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
 • Doklady
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Strava
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • předcházení rizikovému chování
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
 • Závislosti
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
  • pomoc s následky užívání návykových látek a závislostního chování
 • Zdraví
  • prevence infekčních onemocnění
  • podpora zdravého životního stylu
Zdarma
Sophia Dvořáková
sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
734 154 528
http://www.sance.chrudim.cz/streetwork-609/

Poslední aktualizace: 10.01.2022 10:45