Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině, těhotné ženě nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Do cílové skupiny patří i rodiče, kteří usilují o návrat z ústavní péče či náhradní rodinné péče.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi.

V čem je služba originální:

Služba je poskytována v okruhu do 30-ti km od Chotovic v přirozeném prostředí uživatelů.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
 • Po - 08:00 - 12:00
 • Út, St, Čt, Pá - po telefonické domluvě
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
SKUTEČ a spádové obce
 • Po - 08:00 - 12:00
 • Út, St, Čt, Pá - po telefonické domluvě
 • So, Ne - Zavřeno
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: nárokové, nenárokové
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Bezpečí
  • práce s rodinou oběti
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
 • Finance
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Rodina a děti
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • předškolní příprava
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • poskytnutí doprovodu do zaměstnání
 • Závislosti
  • práce s rodinou závislého
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
 • Zdraví
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • prevence psychosomatických chorob
Zdarma
Dagmar Štanclová
dagmar.stanclova (zavináč) chnh.hk.caritas.cz
731 598 805
https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/

Poslední aktualizace: 28.01.2022 09:03